Видання Міністерства
оборони України.

Видається
з 8 червня 1992 р.

1 квітня 2016 р.
      
№ 132, 15.11.2012 р.

ДЕРЖАВНИЙ ОКЕАНАРІУМ: НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЛЮС ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА БАЗА

   Науково-дослідний центр Збройних Сил України “Державний океанаріум” — один з найбільших науково-дослідних центрів в Україні, що займається розробкою морських біотехнічних систем, проблемами гідробіоніки, підводно-пошуковими й підводно-технічними роботами, збереженням і відновленням рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, загальною і прикладною екологією.
   Свідченням унікальності цього закладу є результати науково-технічної діяльності Державного океанаріуму, що має 46-річний досвід і значні здобутки у розвитку та реалізації теорії і практики воєнної науки.
   Так, цьогоріч за вагомий внесок у забезпечення розвитку вітчизняної науки, багаторічну працю та високий професіоналізм було нагороджено почесною грамотою Кабінету міністрів України колишнього начальника Державного океанаріуму доктора технічних наук, академіка Академії наук суднобудування України, академіка Міжнародної академії біоенерготехнологій Валерія Кулагіна, який протягом останніх 18 років очолював цю установу.

   Також Указом Президента України за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України” провідному науковому співробітнику, доктору технічних наук, кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику, лауреату Державної премії СРСР, академіку Міжнародної академії інформації Борису Журіду.
   На даний час у Державному океанаріумі створено корабельний комплекс, що забезпечує проведення підводно-пошукових і підводно-технічних робіт на всіх глибинах Чорного моря, підготовлено національний екіпаж глибоководного апарата “Північ-2” і отримана міжнародна ліцензія на проведення робіт на глибинах до 2000 м, розроблено і впроваджено метод немедикаментозного лікування і корекції функціонального стану людей за участю навчених дельфінів та створено господарство з розведення і вирощування в’єтнамської гігантської прісноводної креветки.

   Також у Центрі є комплекс спеціалізованих гідротехнічних споруд для утримання, навчання та підготовки морських ссавців для можливого використання у складі біотехнічних систем різного призначення. Крім цього, у центрі створено діючий макет системи підводного цифрового бездротового зв’язку.
   За словами начальника науково-організаційного відділу Науково-дослідного центру ЗС України “Державний океанаріум” підполковника Володимира Карфункіна, за період з 2007-го по 2012 рік у рамках виконання Концепції наукової і науково-технічної діяльності колективом Науково-дослідного центру ЗС України “Державний океанаріум” виконано 52 науково-дослідні роботи, захищено 3 докторські та 3 кандидатські дисертації, опубліковано 9 наукових монографій і 220 статей. Результати діяльності Центру пройшли апробацію на 82 наукових конференціях та семінарах. Наразі науковий потенціал Центру складає 24 дипломованих вчених, із них 7 докторів наук і 17 кандидатів наук.
   Накопичений науково-методичний потенціал, експериментальна база, що включає систему гідротехнічних споруд, спеціалізовані судна, підводні апарати, а також території двох заказників дають змогу проводити роботи за теоретичними і прикладними проблемами екології, морфології, фізіології, поводження і ветеринарії морських тварин; здійснювати дослідження підводних біотехнічних систем і розробку технічних засобів на біонічних принципах; виконувати підводно-пошукові й підводно-технічні роботи, проводити підготовку тренерів морських тварин, водолазів і фахівців пошуково-рятувальної служби.
   На основі результатів, отриманих під час наукових досліджень особливостей чорноморських дельфінів-афалін, колективом Центру розроблено лікувально-оздоровчу програму реабілітації та релаксації — “Дельфінотерапія”.
   Як запевняють наукові співробітники Центру, вони й надалі будуть досліджувати морських тварин, біогідродинаміку, біогідроакустику, фізіологію та екологію морських тварин для створення спеціалізованих біотехнічних систем Військово-Морських Сил ЗС України та проводитимуть фундаментальні, прикладні i пошукові дослідження в галузі загальної біології, порівняльної морфології, бiогiдродинамiки, біогiдроакустики, фізіології поведінки й особливостей розумової діяльності морських ссавців та виконуватимуть інші, не менш важливі, завдання, які на них покладені.
Віталій ПАНЧИШИН, “Флот України”


Версія для друку

Для додавання коментарів, будь ласка, авторизуйтесь.

Логін:
Пароль:
Якщо Ви ще не зареєстровані, пройдіть миттєву реєстрацію

Архів